• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
 • +374 (093) 78 78 33
 • usum@usum.am

ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 6000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
 • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
 • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
 • Skype: usumusum
 • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
45
Չափս:
2.82Mb

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ` ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ` ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ` ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴՈՒՍՏՐ ՄԱՐԻԱՆՆԱ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

 1. Բադանյան Լ.Հ. «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» դասագիրք, «Զանգակ-97» Երևան 2007 էջ 664
 2. 3. Բադանյան Լ.Հ. «Արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսներ» ուսում.ձեռնարկ, «Լիմուշ» Երևան 2008թ. էջ 419
 3. Բադանյան Լ., Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը արտադրական կազմակերպությունում, Եր, 2000թ.
 4. Բայադյան Ա., Տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության ֆինանսական վերլուծության անհրաժեշտությունը, Ե., Ասողիկ 1996
 5. Բայադյան Ա,մ Տնտեսվարող սուբյեկտների սնանկացման և ռիսկերի գնահատման մեթոդիկան, Եր, Ասողիկ, 2001
 6. Սուվարյան Յու., և ուրիշներ, Մենեջմենթ, Եր., Տնտեսագետ, 1999
 7. Գործարարության պլան (մեթոդական պլան), Եր., 1999
 8. Մերուժան Գալստյան “Ձեռնարկության ֆինանսներ” , 2006թ.
 9. "Advanced Management Accounting”. R.S. Kaplan - Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1982
 10. "Basic Financial Management”. Keown...[et al.].- 7th ed., 1996 by Prentice-Hall, Inc.
 11. "Current Asset Management: Cash, Credit and Inventory”. J.G. Kallberg and K. Parkinson. John Wiley & Sons, New York, 1984
 12. "Financial Management and Control”, ACCA Paper 2.4, December 2002 & June 2003 exams.
 13. "Financial Management Theory and Practice”. Prasanna Chandra - 4th edition, 1999 by Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd.
 14. "Financial Statement Analysis: Theory, Application, and Interpretation.” Leopold A. Bernstein, John J. Wild - 6th ed, 1997, Irwin/McGraw-Hill
 15. "Fundamentals of Financial Management”. James C. Van Horne, John M. Wachowicz, jr - 11th ed, Prentice Hall
 16. "Risk Management: Problems and Solutions”, W. Beaver and G. Parker, Stanford University, 1995
 17. “The Capital Budgeting Decision”. H. Bierman, Jr., and S. Smidt - 7th ed, The Macmillan Company, New York, 1988
 18. “The Theory of Financial Management”. Ezra Solomon, New York, Columbia University Press, 1963
 19. "Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies”. T. Copeland, T. Koller, and J. Murrin - 2nd ed, John Wiley & Sons, New York, 1994
 20.  
Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar