• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 6000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
1
Չափս:
993.4Kb

 


ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ……………………………………………………………………………….3
ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1.Հանրային կազմակերպությունների էությունը, 
սահմանումը, առանձնահատկությունները………………………………………………….6
1.2. Հանրային կազմակերպությունների կայացման իրավական
 հիմքերը…………………………………………………………………………………………..16
ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
2.1.Հանրային ոլորտի կազմակերպությունների
 կայացվածությունը ՀՀ-ում…………………………………………………………………….21
2.2.Հանրային ոլորտի կազմակերպությունների գործունեության 
ցուցանիշները և առանձնահատկությունները ՀՀ – ում…………………………………39
ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
3.1.Հանրային ոլորտի կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում………………………44
3.2.Հանրային ոլորտի կազմակերպությունների 
գործունեության արդյունավետության կառավարման զարգացման 
ուղիները ՀՀ-ում…………………………………………………………………………………52
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ…………………………..57
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ…………………………………………….60
 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar