• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Սթրեսի տեսակները, փուլերը

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Արտադրող:
Գ. Նահապետյան
Դրամ 6000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Արտադրող:
Գ. Նահապետյան
Միավոր:
20
Չափս:
209.8Kb
Ներածություն………………………………………………………………..……….3 1.Սթրես հասկացությունը և տեսակները.................................................................4 2. Սթրեսի գործոնները………………………………………………………………….8 3. Ֆիզիոլոգիական ասպեկտ…………………………………………………………10 4.Սթրեսի առաջացման հոգեֆիզիոլոգիական մեխանիզմները…………………12 5. Սթրեսի փուլերը……………………………………………………………………13 6. Սթրեսի հոգեբանական նշանները………………………………………………15 7. Սթրեսային վիճակի զարգացման դինամիկան…………………………………..16 8. Սթրեսի ազդեցությունը մարդու վարքի և գործունեության վրա……………...18 Եզրակացություն………………………………………………………………………19 Գրականության ցանկ………………………………………………………………..20 .1. Еникеев М.И. Юридическая психология. - М., 1999. 2. Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология. - Санкт-Петербург, 2003. 3. Леонова А. Костикова Д. На грани стресса / В мире науки 2004. № 4 4.Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. — М.: Медгиз, 1960 4. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПБ, 2003. 5. Немов Р.С. Психология. Кн.1., - М., "Просвещение", 1994. 6. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПБ, 2003. 7.Щербатых Ю. В. Психология стресса — М.: Эксмо, 2008. 8. Аллен Элкин. Стресс для чайников 9.Китаев-Смык Л. А. Психология стресса: психологическая антропология стресса. 10. Селье Г. На уровне целого организма. — М: Наука, 1972. 11. Психофизиология: Учебник для ВУЗов под ред. Ю.И. Александрова СПБ, 2006, 326. С 12. Հ. Ռ. Աղաբաբյան, Ա. Ն. Առաքելյան ՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ( էջ 55-56) 13. Селье Г. Когда стресс не приносит горя. М. 1992
Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar