• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ապրանքի որակի վերահսկողւթյուն և մարքեթինգ: Կուրսային

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
шт.
Չափս:
111.5Kb

  Բովանդակություն

Ներածություն

1.    Որակի կառավարման էվոլյուցիան  և խնդիրները սպառողի և արտադրողի տեսանկյունից

2.    Ապրանքի որակի կառավարման համակար•ը. օբյեկտները, սուբյեկտները, կատե•որիաները

3.    Ապրանքի որակին ներկայացվող ստանդարտները ժամանակակից մարկետին•ում    և մարկետին•ային ցուցումները

Եզրակացություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


1.    Николаева М.А. «Товароведение потребительских товаровե. Учебник М. Норма, 1997 г. 

2.    Лиорац М.А. , Лежкин Е.Д. «Исследование непродовольственных товаровե 1988 г.
 
3.    Федоров М.В. и др «экспертиза качества товаровե. М.Экономика, 1984 г. Парамонова Т.Н. «Экспресс-методы оценки качества непрод. Товаров « М. Экономика, 1988 г.
 
4.     Козлова В.А. и др. «Товароведение непродовольственных товаровե «Справочник товароведа непродовольственных товаровե в 3 книгах. М. 1983 г.
 
5.    M. Мак-Дональд, Стратегическое планирование маркетинга, , М, Питер, 2000 ст 247

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar