• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ավանդույթները որպես ընտանիքի կայունացման հիմք: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
20
Չափս:
80.0Kb


Բովանդակություն

Ներածություն………………………………………………………………………………...2
Գլուխ 1. Ավանդույթներ, սովորույթներ, բարքեր: Նմանություններն 
ու տարբերությունները……………………………………………………………………...4
Գլուխ 2. Ազգային ավանդույթները և դրանց դրսևորումները 
հայկական ընտանիքներում………………………………………………………………..8
Գլուխ 3. Ընտանեկան ավանդույթների նշանակությունը ընտանիքի 
կայունացման գործում…………………………………………………………………….12
Գլուխ 4. Ավանդույթների, սովորույթների նորովի դրսևորումներն 
արդի պայմաններում………………………………………………………………………14
Եզրակացություն……………………………………………………………………………18
Օգտագործված գրականության ցանկ………………………………………………….20


Օգտագործված գրականության Ցանկ

1.    Սոցիալական մանկավարժություն: Ուս. դաս. Կ. 2000թ.
2.    Ա. Ս. Մակարենկո. Գիրք ծնողների համար: Մ. 1967թ.
3.     Ա. Ս. Մակարենկո. ՙԴասախոսություններ երեխաների դաստիարակության մասին՚: Մոսկվա, 1967թ.
4.    Ռ. Նահապետյան. Աղձնիքահայերի ամուսնաընտենական ծեսերը: 1 և 2 մաս: Երևան, 2007թ.
5.    Սուխոմլինսկի Վ. Ա. Ծնողական մանկավարժություն: Կ., 1978թ.
6.    www.referat.ru
7.    www.bestreferat.ru

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar