• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Սեփական կապիտալի հաշվառումը: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 6000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
57
Չափս:
325.5Kb

Բովանդակություն

 Ներածություն---------------------------------------------------------------------------- 2
Գլուխ  1. Սեփական կապիտալի բովանդակությունը
 1.1    Սեփական կապիտալի էությունը և ձևավորման ազբյուրները    ------------- 4         
 1.2 Սեփական կապիտալի վերլուծության նշանակությունը և հաշվապահական հաշվառման տվյալները որպես տեղեկտվական բազա----------------------------------------------------------------------------------------------   10 
Գլուխ  2.   Սեփական կապիտալի հաշվառումը          
2.1   Կանոնադրական կապիտալի հաշվառումը----------------------------- 20
2.2  Կուտակված շահույթի և պահուստային կապիտալի հաշվառումը------------28
2.3 Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերագնահատումից տարբերությունների հաշվառումը-------------------34
2.4  ֆինանսական հետևանքի հաշվառումը-------------------------------------37
Գլուխ 3. .   Սեփական կապիտալի վերլուծությունը 
3.1  Սեփական կապիտալի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը--44
3.2  Սեփական կապիտալի արդյունավետության վերլուծությունը------47
   Եզրակացություն --------------------------------------------------------------------55
   Օգտագործված գրականություն ---------------------------------------------- 57

 

                                    Օգտագործված գրականություն

1.    ՀՊՏՀ   Գ. Ե. Կիրակոսյան, Հ. Ե. Խլղաթյան` ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚ Երևան տնտեսագետ  2009,
2.    Ն. Գ. Մենյու` ՙ Մակրոէկոնոմիկա ՚ Երևան 1997,  
3.    Փ.Սամյուելսոն, ՈՒ.Դ. Նորդհաուս ՙ Տնտեսագիտություն՚ Երևան 1997, 
4.    Ջեֆֆրի Դ.Սաքս, Բ. Լարրեյն` ՙՄակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում ՚ Երևան 2002 ,
5.    Ջ.Դ. Գոռթնի` ՙ Տնտեսագիտություն ՚Երևան 1999, 
6.    Ա. Սարգսյան , Կ. Առաքելյան` ՙ Տնտեսական գործունեության վերլուծություն ՚ Երևան 2005,
7.    ՀՊՏՀ` ՙ Հաշվապահակամ հաշվառում ՚Երևան 2008,
8.    Ա. Զ. Սարգսյան, Մ.Բ. Պողոսյան ՙԿառավարչական հաշվառում՚  Երևան 2009,
9.    ՀՊՏՀ` Լ. Հ. Բադանյան ՙ Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ՚, Երևան 2010,
10.     Ա. Բայադյան` ՙ Ֆինանսական վերլուծություն՚ Երևան 2009,
11.     ՀՀ կառավարության 19 դեկտեմբերի 2002թ. 2052 որոշում,
12.     ՙ Հաշվապահական հաշվառման մասին ՚ ՀՀ օրենքը, երևան 2002թ,
13.     Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ, Երևան 2009թ.,
14.     ՙԿազմակերպությւնների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան՚, Երևան 2001.,
15.     Լ. Գրիգորյան ՙՏնտեսական գործունեության վերլուծությունը արտադրական կազմակերպություններում՚, Երևան 2002թ.,
16.     Կ.Առաքելյան ՙ Տնտեսական գործունեության վերլուծություն ՚,Երևան 2009թ. 
17.     Ա. Գ.  Ճյուղուրյան ՙ Հաշվապահակամ հաշվառում ՚Երևան 2007թ.,
18.     Ա. Գ.  Ճյուղուրյան ՙ Տնտեսական գործունեության վերլուծություն ՚,Երևան 2005թ.,
19.    19.     О. В. Грищенко “ Анализ и диагностика финансово-хазяйственно деятельности предприятия” Таганрог 2000,
20.    20.    Н. П. Любушкин, В. Б Лещева , В. Г. Дьякова “Анализ финансово экономической деятельности предприятия”,
21.    21.    В. Н. Немцов “ Экономический анализ эффективности промышленного предприятия”, Могнитогорск , 2004г. ,
22.    22.    Шадрина Г. В. “Экономический анализ”, Москва, 2005г.,
23.    23.    А. И. Алексеева, Ю. В. Васильев , А. В. Малеева, Л.И. Ушвицкий “ Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности” Москва, 2006г.,
24.    24.    Бальжинов А.В. , Михеева Е. В. “Анализ и диагностика диагностика финансово-хазяйственной деятельности предприятия”, Улан-Удэ 2003г.
25.    25.    Л.Т. Гиляровская” Экономический анализ”, Москва 2004г.
26.    26.    А.А. Канке, И. П Кошевая ‘’Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия”, Москва 2007г.,
27.    27.    Бердникова Т. Б. “Анализ финансово экономической деятельности предприятия”, Москва 2007г.
28.    28.    И. Н. Чуев, Л. Н. Чуев “Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности”, Москва 2006г.
29.    29.    В. Ф. Протасов “Анализ деятельности предприятия”,www.wikipedia.com
30.    www.arlis.am
31.    www.taxservice.am

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar