• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
 • +374 (093) 78 78 33
 • usum@usum.am

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆԻ Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
 • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
 • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
 • Skype: usumusum
 • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
87
Չափս:
2.53Mb

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ  ԿԱՅԱՆԻ 

Բովանդակություն

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ-------------------------------------------------------------------------------------------4

 

ԳԼՈՒԽ  1.  ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ  ԿԱՅԱՆԻ  ՍԵՓԱԿԱՆ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԸՆՐԱՆՑ  ԿԱԶՄԸ  ԵՎ  ԷԼԵԿՏՐԱՍՆՄԱՆ  ՍԽԵՄԱՆԵՐԸ

1.1.Էլեկտրական  կայանի  սեփական  կարիքների  կազմը----------------------------------5

1.2.Սեփական  կարիքների  համակարգի  հիմնական  մեխանիզմները  և  նրանց      բնութագրերը------------------------------------------------------------------------------------------7

1.3.Սեփական  կարիքների մեքենաների  դիմադրության  մոմենտի  բնութագծեր----10

1.4.Սեփական  կարիքների  համակարգի  էլեկտրական  սխեմաներ----------------------11

1.5.Կոնդեսատային  էլեկտրակայանների  սնման  սխեմաներ------------------------------13

 

ԳԼՈՒԽ  2.  ՄԻՋԻՆ  ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ  ՋԷԿ  ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ  ՄԱՍԻ  ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

2.1.2x 27.5  ՄՎԱ  հզորության  ՋԷԿ  պարամետրերը-------------------------------------------15

2.2.Տեխնիկա-տնտեսական հաշվարկ կոմուտացիոն սխեմաների համար--------------15

2.3.Կարճ  միացումների  հաշվարկ  և  սարքավորումների  ընտրություն----------------18

 

ԳԼՈՒԽ  3. ՙԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ՚  ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ  ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ  ՋԷԿ  ԳԵՆԵՌԱՏՈՐԱՅԻՆ  ԼԱՐՄԱՆ  ԿՈՂՄԻՑ

3.1.Ձեռնարկության  տեխնոլոգիական  կառուցվածքը էլեկտրաընդունիչների  կատեգորիաներն  ըստ  էլեկտրամատակարարման  հուսալիությանտեղեկու-թյուններ  արտադրական  միջավայրի  մասին---------------------------------------------------30

3.2.Էլեկտրական բեռերի հաշվարկը----------------------------------------------------------------32

3.3.Տրանսֆորմատորային ենթակայանների ընտրումը---------------------------------------41

3.4.Էլեկտրամատակարարման ցանցերի սխեմաների մշակումը---------------------------47

ԳԼՈՒԽ  4.  ՄԻՆՉԵՎ 1000 Վ  ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱ-ՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ   

4.1.Ընդհանուր տեղեկություններ և ելակետային տվյալներ---------------------------------50

4.2.Ցանցի սխեմայի ընտրություն և կառուցվածքային իրագործում----------------------51

4.3.Հոսանքահաղորդիչների և կոմուտացման ապարատների ընտրություն------------52

4.4.Լուսատեխնիկական  հաշվարկ------------------------------------------------------------------58

 

ԳԼՈԻԽ  5.  ԷԿՈՆՈՄԻԿԱԿԱՆ  ԲԱԺԻՆ  

Տեխնիկա-տնտեսական հաշվարկ կոմուտացիոն սխեմաների համար-------------------68

 

ԳԼՈԻԽ  6.  ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԺԻՆ  Կենսագործունեության  բաժին

Աշխատանքային պայմանների բնութագիրը և աշխատանքի պաշտպանության հիմնական պահանջները-------------------------------------------------------------------------------72

 

ԳԼՈԻԽ  7.  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԺԻՆ  -------------------------------------------------------77

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ-----------------------------------------------------------------------------------------

 1. Электрические сети и станции» под ред. Л. К. Баптиданова.
 2. Электрическая часть станций и подстанций” под ред. А. А. Василева, М, 1980г.
 3. И. П. Крючков. Электрическая часть электростанций и подстанций”
 4. Схемы и конструкции распределительных устройств. Л. И. Двоскин, М., 1986г.
 5. Проектирование электрической части станций и подстанций>. Ю. Б. Гук, В. В. Кантан, С. С. Петрова, Ленинград, 1985г.
 6. И. П. Крючков, Н. Н. Кувшинский “Электрическая часть электростанций и подстанций”.
 7. Крупович “Электроснабжение промышленных предприятий”, справочник.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar