• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
 • +374 (093) 78 78 33
 • usum@usum.am

ՎԱԼՅՈՒՏԱՅԻ ԿՈՒՐՍԸ և ՆՐԱ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
 • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
 • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
 • Skype: usumusum
 • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
29
Չափս:
137.0Kb

                                   ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ      

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ……………………………….…………….3

 

1.ԱՐԺՈՒՅԹԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ,ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ………….………..4

2.ԱՐԺՈԻՅԹԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ……...5

3.ԱՐԺՈՒՅԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ……………………………...…….…6

4. ԱՐԺՈՒՅԹԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՆ,ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԿՈՒՐՍ, ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ,    ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՎ ՆՐԱ ՎՐԱ  ԱԶԴՈՂ

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ                                                             ………….……..….9

 

5.ԱՐԺՈՒՅԹԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ...………………………..23

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ………………………………………………………25

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ……………………………………………………………….…26

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՑԱՆԿ….……………….…

 1. Գոռթնի Ստրոուպ <Տնտեսագիտություն>, Ե. 1999թ..
 2. Սամուելսոն Նորդհաուս <Տնտեսագիտություն> հ. 2; 1996թ.
 3. Մենքյու <Մակրոէկոնոմիկա>, Ե. 1997թ.
 4. <Տնտեսագիտության տեսություն>/ ուսումնական ձեռնարկ, Ե. 1999
 5. Հովակիմյան <ՄԻջազգային տնտեսական հարաբերություններ>
 6. Մարկոսյան <Շուկայական տնտեսության հիմունքները> Ե. 2002թ.
 7. <Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի տեղեկագիր> 2001թ.
 8. Internet- www.students.ru

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar