• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ձեռնարկատիրական •ործունեության ֆինանսավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
70
Չափս:
227.0Kb

Ձեռնարկատիրական գործունեության ֆինանսավորման առանձնահատկությունները    ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրական գործունեության հասկացությունը

1.1    Ձեռնարկատիրական  գործունեության բովանդակությունը

1.2    Բիզնես    և ձեռնարկատիրական գործունեություն  

Գլուխ 2. Ձեռնսրկատիրական գործունեության տեսակները, ձևերը  և ֆինանսավորման առանձնահատկությունները

             2.1 Ձեռնարկատիրական  գործունեության  տեսակները և հիմնական  ձևերը
            
             2.2 Ձեռնարկատիրական  գործունեության     առավել ուշագրավ     ձևերը

Գլուխ 3. Ձեռնարկատիրական գործունեության էությունը և դերը շուկայական էկոնոմիկայում
         
            3.1 Ձեռնարկատիրական գործունեության էությունը, հիմնական բնորոշ գծերը
          
            3.2 Ռիսկի էությունը, բովանդակությունը և տեսակները
 
3.3    Ռիսկերի գործառույթները շուկայական տնտեսության մեջ
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

1.    Աշոտ Մարկոսյան, Դավիթ Հախվերդյան, Գրիգոր Նազարյան, ՙՀայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերություների համակարգում՚, Երևան 2002;
2.    Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000;
3.    Ռ. Էվանս, Բ. Բերման, Մարքետինգ, Երևան 1992 թ.,
4.    Կ.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ, Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Երևան 2005 թ.,
5.    3.Ф. Котлер и др., Основы маркетинга: второе европейское издание, 1998 г.,
6.    Ф. Котлер, Маркетинг менеджмента: 11-е издание, 2005 г.,
7.    Л. Е. Стровски, Внешнеэкономическая деятельность предприятия, Москва 2003 г.,
8.    Г. А. Васильеба, Маркетинг, Москва 2005 г.,

 

 

 

 

 

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar