• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ձեռնարկատիրական գործունեություն 2. Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
61
Չափս:
225.5Kb

Ձեռնարկատիրական գործունեություն 2

Պլան

Ներածություն

Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրական գործունեության հասկացությունը

1.1     Ձեռնարկատիրական գործունեության էությունը և առանձնահատկությունները

1.2     Բանկային և ոչ բանկային ֆինանսական հաստատությունների դերը ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման համատեքստում

1.3     Ձեռնարկատիրական գործունեության ֆինանսավորման մեխանիզմները միջազգային պրակտիկայում

Գլուխ 2. Ձեռնարկատիրության ֆինանսավորման արդի հիմնախնդիրների վերլուծությունը ՀՀ-ում

2.1    Սկսնակ ձեռներեցներին աջակցությունը ՀՀ-ում

2.2    Ֆինանսական հոսքերի ներկայիս խնդիրները

2.3   Շուկայական վերլուծության իրականացումը

Գլուխ 3. Ձեռնարկատիրական գործունեության ֆինանսավորման տեսակները

3.1    Պետական ֆինանսավորում

3.2    Ինքնաֆինանսավորում և կոմերցիոն վարկավորում

3.3    Լիզինգը որպես ֆինանսավորման տարատեսակ

Եզրակացություն և առաջարկություն

Օգտագործված գրականություն

 

1.    Աշոտ Մարկոսյան, Դավիթ Հախվերդյան, Գրիգոր Նազարյան, ՙՀայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերություների համակարգում՚, Երևան,  2002 թ.;
2.    ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚ /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան,  2000 թ.;
3.    Ռ. Էվանս, Բ. Բերման ՙ Մարքետինգ՚, Երևան, 1992 թ.,
4.    Կ. Առաքելյան ՙ Տնտեսական գործունեության վերլուծություն՚,  Երևան, 2005 թ.,
5.    3.Ф. Котлер и др.ՙ Основы маркетинга: второе европейское издание՚, 1998 г.,
6.    Ф. Котлер, ՙМаркетинг менеджмента՚ 11-е издание, 2005 г.,
7.    Л. Е. Стровски, Внешнеэкономическая деятельность предприятия, Москва 2003 г.,
8.    Г. А. Васильеба, ՙМаркетинг՚, Москва 2005 г.,

9.    Авдокушин Е.Ф., Международные экономические отношения, Москва 1997;
10.    В.И. Ширай, “Мировая экониомика и международные отношения”, Москва 2003;

 

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar