• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Փոքր ձեռնարկատիրության զարգացման կատարելագործման ուղիները ՀՀ արդյունաբերության ճյուղերում. Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
63
Չափս:
251.0Kb

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն

Գլուխ 1. Փոքր  ձեռնարկատիրության հասկացությունը և զարգացման հիմնախնդիրները 

1.1 Փոքր ձեռնարկատիրության զարգացումը, նշանակությունը և ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները շուկայական տնտեսության պայմաններում

1.2 Փոքր ձեռնարկատիրության  զարգացման հիմնախնդիրները արդյունաբերությունում և հիմնական ցուցանիշները

1.3 Փոքր բիզնեսի դերը տնտեսության մեջ

Գլուխ 2. ՓՄՁ-երի զարգացման վերլուծությունը ՀՀ-ում

2.1 ՓՄՁ-երի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում 

2.2 ՓՄՁ զարգացման քաղաքականության և ռազմավարության նպատակները ՀՀ-ում

2.3 ՓՄՁ զարգացման հիմնական ուղղությունները և առաջնահերթ խնդիրները

 

Գլուխ 3. Փոքր ձեռնարկատիրության կազմակերպումը և դրա արդյունավետության բարձրացումը ՀՀ արդյունաբերության ճյուղերում

3.1 Փոքր ձեռնարկությունների ներգրավման հնարավորությունները ՀՀ արդյունաբերության ճյուղերում և ռազմավարական խնդիրները 

3.2 Փոքր ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականության ու     կատարելագործման իրականացման ուղղությունները ՀՀ արդյունաբերությունում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    “Экономика и статистика малых фирм”. Под ред. проф. С.Д.Ильенковой, М. “Финансы и статистика”, 1996г.
2.    Адамов В.Е. “Факторный индексный анализ малых фирм”, М. “Статистика”, 1971г.
3.    Ցանկ` Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության 2007 թվականի ծրագրի իրականացման միջոցառումների
4.    Հայաստանում Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության 2007 թվականի ծրագիր
5.    ՀՀ օրենքը ՙՓոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին՚ 2000թ
6. Արմեն Մկրտչյան, ՙՓոքր ձեռներեցությանը պետական աջակցության և կարգավորման համակարգը, դրա առավելություններն ու թերությունները՚, ՙՀայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա՚, #14-15, հոկտեմբեր-նոյեմբեր, 2003,
7. Գրի•որ Հայրապետյան, ՙՆոր ձևավորվող ձեռնարկությունների գաղափարը և հովանավորչական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում՚, ՙՀայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա՚, #14-15, հոկտեմբեր-նոյեմբեր, 2003,
8. ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2005 և 2006 թթ.-ին

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar