• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ակտիվային գործառնությունները աևտրային բանկերի գործունեությունում: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
61
Չափս:
936.5Kb

Բովանդակություն

Ներածություն -------------------------------------------------------------------- 2

Գլուխ1.
Ակտիվային գործառնությունները և դրանց դերը առևտրային բանկերի գործունեությունում

1.1 Ակտիվային գործառնությունների էությունն ու բովանդակությունը ---------- 4
1.2 Առևտրային բանկերի կողմից իրականացվող ակտիվային գործառնությունների հիմնական տեսակները --------------------------------- 15


Գլուխ 2.
Առևտրային բանկի ակտիվների կառուցվածքի և որակի վերլուծությունը

2.1 Ակտիվների կազմն ու կառուցվածքը --------------------------------------------- 24
2.2 Ակտիվների որակը և իրացվելիությունը------------------------------------------ 30
2.3 Ակտիվների կառավարման գերակայությունները ------------------------------ 42

Եզրակացություններ և առաջարկություններ ---------------------------- 50

Օգտագործված գրականության ցանկ ------------------------------------ 54


1.    ՙԱնելիք բանկ՚ ՓԲԸ-ի ֆինանսական հաշվետվություն 2006թ.
2.    ՙԲանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության սհիմնական տնտեսական նորմատիվները՚ Կանոնակարգ 2
3.    ՙԲանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը՚ Կանոնակարգ 3  
4.    ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը
5.    ՙԲանկերի սնանկութան մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից
6.    ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները 2007-2009թթ.
7.    ՙԲանկային գործի հիմունքները՚,  հեղ. Վ Բաբայան, Երևան 2003

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar