• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ապրանքի որակի վերահսկման խնդիրը արտադրական և ոչ արտադրական ձեռնարկություններում: Ռեֆերատ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 1000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
14
Չափս:
76.5Kb

Բովանդակություն

Ներածություն

1.    Որակի կառավարման էվոլյուցիան  և խնդիրները սպառողի և արտադրողի տեսանկյունից

2.    Ապրանքի որակի վերահսկման համակարգը. օբյեկտները, սուբյեկտները, կատեգորիաները

3.    Որակի վերահսկման ստանդարտները ժամանակակից մարկետինգում    

Եզրակացություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

 

Օգտագործված գրականության ցանկ
1.    Николаева М.А. «Товароведение потребительских товаровե. Учебник М. Норма, 1997 г. 

2.    Лиорац М.А. , Лежкин Е.Д. «Исследование непродовольственных товаровե 1988 г.
 
3.    Федоров М.В. и др «экспертиза качества товаровե. М.Экономика, 1984 г. Парамонова Т.Н. «Экспресс-методы оценки качества непрод. Товаров « М. Экономика, 1988 г.
 
4.     Козлова В.А. и др. «Товароведение непродовольственных товаровե «Справочник товароведа непродовольственных товаровե в 3 книгах. М. 1983 г.
 
5.    M. Мак-Дональд, Стратегическое планирование маркетинга, , М, Питер, 2000 ст 247

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar
#1. dav в 20:39 (06/Հուլիս/2015)
csDcCC
avatar