• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ՀՀ արդյունաբերության վիճակագրություն: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
47
Չափս:
868.0Kb


1.    Արդյունաբերության ճյուղային դասակարգումը, դրա սկզբունքները
2.    Արդյունաբերության վիճակի ընդհանուր բնութագիրը
3.    ՀՀ արդյունաբերության  կառուցվածքային տեղաշարժերը 1997-2005 թթ.
4.    ՀՀ արդյունաբերության կառուցվածքային տեղաշարժերի  միտումները վերջին տարիներին
     Եզրակացություններ և առաջարկություններ
     Օգտագործված գրականության ցանկ


1.    Адамов В. Е., Ильенкова С. Д. и др. “Экономика и статистика фирм”. Учебник под ред. С. Д. Ильенковой, 1996 г.
2.    ”Статистика промышленности”, под ред. Адамова, 1987 г.
3.    Сивцов В. Н. ”Статистика промышленности”, 1981 г.
4.    “Курс социально-экономической статистики”, под ред. М. Г. Назарова, 2002 г.
5.    “Экономическая статистика”, под ред. Ю. Н. Иванова, 1999 г.
6.    В. Н. Салин, Е. П. Шпаковская ”Социально-экономическая статистика”, 2003 г.
7.    Հայաստանի Վիճակագրական տարեգիրք, 2000-2006 թթ
8.    ՀՀ արդյունաբերությունը 1997-2005 թթ.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar