• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Վերապահովագրություն: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
43
Չափս:
266.5Kb

Ներածություն
Գլուխ 1. Վերապահովագրության էությունը և բովանդակություն
1.1    Վերապահովագրության էությունը և դերը
1.2    Վերապահովագրության ծագումը և զարգացումը
1.3    Վերապահովագրության հիմնական հասկացությունը
Գլուխ 2. Վերապահովագրության ձևերը և վերապահովագրության պայմանագրի տեսակները
       2.1 Վերապահովագրության ձևերը (ֆակուլտատիվ և օբլիգատոր)
      2.2 Վերապահովագրության պայմանագրի տեսակները (համամասնական և ոչ համամասնական)
Գլուխ 3. Վերապահովագրության կազմակերպումը և կարգավորումը ՀՀ-ում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

1    4. Фогелъсон Ю. Б. Комментарий к страховому законодательству. -М.: Юрист, 2000.
2    В.В. Шахов. “Введение в страхование”, Издание второе, М., “Финансы и статистика”, 1999г.
3    А.А. Гвозденко. “Основы страхования”, М., “Финансы и статистика”, 1998г.
4    Страховое дело: Учебник. Под редакцией проф. Л.И. Рейтмана, М., “Финансы и статистика”, 1992г.
5    Шахов В.В.  Страхование - М., 2000
6    Журавлев Ю.М.  Формы и методы проведения перестраховочных операций. Основные виды перестраховочных договоров – М.,1993
7    Журавлев Ю.М., Секерж И.Г.  Страхование и перестрахование – М.,1993
8    Камынкина М.Г., Солнцева Е.Е.  Перестрахование – М., 1994
9    Пфайффер К.  Введение в перестрахование – М., 2000
10    Страхование /Сост. Бендина Н.В. – М., 2000
11    Измайлов В. Определение оптимальных условий квотного договора перестрахования //Страховое дело - № 11,2000
12    Измайлов В. Определение условий договора перестрахования, оптимальных  с  точки  зрения  перестраховщика  //Страховое  дело - № 2, 2001
13    ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք
14    Ա. Ճուղուրյան, ՙԱպահովագրական գործ՚, Եր., 2007 թ.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar