• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Փոքր բիզնեսի կազմակերպումը և դրա արդյունավետության բարձրացումը էներ•ոմատակարարման բնա•ավառում: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
60
Չափս:
214.5Kb

ՓՆերածություն
Գլուխ 1. Փոքր բիզնեսի հասկացությունը և զարգացման հիմնախնդիրները  
     ՀՀ-ում
1.1 Փոքր բիզնեսի դերը տնտեսության մեջ
1.2 Փոքր բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Գլուխ 2. ՓՄՁ-երի զարգացման վերլուծությունը ՀՀ-ում
2.1 ՓՄՁ-երի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2.2 ՓՄՁ զարգացման քաղաքականության և ռազմավարության նպատակները ՀՀ-ում

Գլուխ 3. Փոքր բիզնեսի կազմակերպումը և դրա արդյունավետության բարձրացումը էներգոմատակարարման բնագավառում
3.1 ՓՄՁ զարգացման հիմնական ուղղությունները և առաջնահերթ խնդիրները
3.2 Փոքր բիզնեսի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և առաջնահերթ միջոցառումները ՀՀ էներգետիկայի ոլորտում
 Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Հայաստանում Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության 2007 թվականի ծրագիր
2.    ՀՀ օրենքը ՙՓոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին՚ 2000թ
3.    “Экономика и статистика малых фирм”. Под ред. проф. С.Д.Ильенковой, М. “Финансы и статистика”, 1996г.
4.    Адамов В.Е. “Факторный индексный анализ малых фирм”, М. “Статистика”, 1971г.
5.    Արմեն Մկրտչյան, ՙՓոքր ձեռներեցությանը պետական աջակցության և կարգավորման համակարգը, դրա առավելություններն ու թերությունները՚, ՙՀայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա՚, #14-15, հոկտեմբեր-նոյեմբեր, 2003,
6.    Գրիգոր Հայրապետյան, ՙՆոր ձևավորվող ձեռնարկությունների գաղափարը և հովանավորչական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում՚, ՙՀայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա՚, #14-15, հոկտեմբեր-նոյեմբեր, 2003,
7.    Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի զեկույցը, Երևան, 2006,
8.    http://www.minenergy.am ՙՀՀ էներ•ետիկայի նախարարության հաշվետվություններ՚

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar