• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ազգային հաշիվների համակարգ: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
24
Չափս:
139.0Kb

Պլան

    ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1.    ԱՀՀ բովանդակությունը,  կառուցվածքը
2.    ԱՀՀ հիմնական բաղադրիչները,  ՀՆԱ
3.    ՀՆԱ-ի հաշվարկման եղանակները
4.    ՀԱԱ,  ՍԳԻ և ՀՆԱ դեֆլյատոր
5.    Եկամտի մյուս ցուցանիշները

Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ
1.    Эконамическая статистикa (учебник), под ред. Ю.Н. Иванова, Москва, 2003г. 
2.    Թովմասյան Ռ.Ա., Տնտեսագիտության տեսություն, հարցեր և պատասխաններ (ուսումնաօժանդակ նյութերի ժողովածու), Երևան, Տնտեսագետ, 2006թ.
3.    Հայաստանի ազգային հաշիվները 1993-1997թթ., ՀՀ ԱՎԾ, 1998թ.
4.    ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2005թ-ի հունվար-մարտին, ՀՀ ԱՎԾ
5.    Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2005թ., ՀՀ ԱՎԾ

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar
#1. Լուսինե в 12:54 (02/Մայիս/2016) Spam
angry angry angry angry
avatar