• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Սերո Խանզադյանի ստեխծագործությունների ուսուցման մեթոդիկա: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
25
Չափս:
134.6Kb

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ--------------------------------------------------------------------------2
1.    Ուսուցման մեթոդ-----------------------------------------------------------------------3
2.    Դպրոցականի տարիքային առանձնահատկությունները-------------------------7
3.    Սերո Խանզադյանի կյանքը և ստեղծագործությունները-------------------------14
4.    Սերո Խանզադյանի ստեղծագործությունների ուսուցումը դպրոց--------------16
       ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ----------------------------------------------------------------------------------25
      ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ-----------------------------------------------------------------------------26


Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Յու. Ա. Ամիրջանյան, Ա. Ս. Սահակյան ՙՄանկավարժություն՚ Երևան 2005
2.    Գյուլամիրյան  Ջ. ՙՎեց տարեկանի ուսուցման առանձնահատկկությունները առաջին դասարանում՚, Երևան, 1986
3.    Մարության Ա.Ս.,Դալլաքյան ՙՆախադպրոցական մանկավարժություն՚, Երևան 2005
4.    Պետրովսկի ՙՏարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն՚, Երևան 1977
5.    Կ.Դ.Ուշինսկի ՙՄանկավարժական ընտիր երկեր՚
6.    Նախաշավիղ 5.2011, 6.2011, 7.2010, 5.2009.
7.    Г. К. Селевко <<Современные образовательные технологии>>, М. 1988
8.    Выготский Л. С. <<Психология искуства>>, М. 1996
9.    Хейзинга Й., Ното ludens: Опыт определения элемента культуры// Ното ludens: Статьи по истории культуры, М. 1997
 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar