• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Եվրոպական Միության, Եվրոպական համայնքների և Եվրոպական իրավունքի ձևավորումը

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
20
Չափս:
268.5Kb

Բովանդակություն

ա/Եվրոպական միության ընդհանուր բնութագիրը, իրավական բնույթն ու իրավասուբյեկտությունը,  Եվրոպական իրավունքի  ձևավորման նախադրյալները, զարգացման փուլերը,
բ/ Փարիզի պայմանագիրը: ԱՊԵՀ-ի կազմավորումը: 
գ/ Հռոմի պայմանագիրը: ԵՏՀ-ի և ԵՎՐԱՏՈՄԻ կազմավորումը: 
դ/ Միասնական Եվրոպական ակտը և եվրոպական իրավունքի զարգացումը,
ե/ Մաաստրիտի պայմանագիրը  և Եվրոպական Միության կազմավորումը,
զ/ Ամստերդամի  և Նիսի պայմանագրերը,  եվրոպական իրավունքի հարաճուն առաջընթացը,
է/ Եվրոպական Միության Սահմանադրության պատմությունը, Լիսաբոնի պայմանագիրը:


Առաջարկվող գրականություն
1.    Ա. Հարությունյան, Եվրոպական Միության իրավունքի հիմունքներ, Եր, Տիգրան մեծ, 2011
2.    Ա. Հարությունյան, Եվրոպական Միություն, Եր, հր.<<Պետական ծառայություն>>, 2005 
3.    Եվրոպական Միություն/ համապարփակ նկարագիր/ Ձեռնարկ/ Եվրոպակա ինտեգրման գրադարան/ Եր. 2006
4.    Право Европейского Ссюза: учеб. пособие/ под. Пед. С. Ю. Кашкин.-М: ТК Велби, Изд.Проспет, 2009 
5.    Европейское право, учеб для вузов, Пед. Л. М. Ентина, Изд. Норма, под..2000
6.    Право Европейского Ссюза: основные категории и понятия, учеб. пособие/Киев 2003 

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar