• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՒՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ:

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 6000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
70
Չափս:
390.7Kb

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ………………………………………………………………………………………..3

ԳԼՈՒԽ 1 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  1. Ձեռնարկությունների կառուցվածքը և դասակարգումը………………………………………..5
  2. Տրանսպորտային ձեռնարկությունների առանձնահատկությունները…………………...…13

ԳԼՈՒԽ 2 ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ  ԵՎ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

     2.1 Ձեռնարկատիրական հարաբերությունների ձևավորումը  և կարգավորումը………….28

  1. Շուկայական հարաբերությունների ձևավորումը ու զարգացումը………………………33

ԳԼՈՒԽ3 ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

3.1 Ավտոտրանսպորտային ձեռնարկությունների  առանձնահատկությունները շուկայական պայմաններում…………………………………………………………………………………………..41

3.2 Ավտոտրանսպորտային ձեռնարկությունների զարգացումը  շուկայական հարաբերությունների պայմաններում………………………………..……………………………....49

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ…………………………………………………………………………...…70

 

Գրականություն
1.    Գ. Ե. Կիրակոսյան Տնտեսագիտության տեսություն; Երևան, 2000թ.
2.    Վ. Յա. Գորֆինկել, Գ. Բ. Պոլյակ., Վ. Ա. Շվանդար. <<Ձեռնարկություն>>: Մոսկվա, 2008
3.    Ջ. Դ. Գոռթնի, Ռ. Լ. Ստրոուպ Տնտեսագիտություն; 2003թ.
4.    Սարգիս Ղանթարջյան. <<Ինովացիոն մենեջմենթ>>: Երևան 2007
5.    Макконел К. П. Брю С. Л. Макроэкономика /վերջին հրատարակություններից/ 2. Экономика предприятия, Титов В.И., 2008
6.    Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред. Стояновой Е.С., 2006
7.     Сергеев П. В. – Мировая экономика. 2011
8.     Ф. Котлер; Управление маркетингом, М., վերջին հրատարակություններից/
9.   Хейне П. Экономический образ мышления, гл.;
10.   Аллен Р. Математическая экономия, М., 1963;
11.  Коуз Р. Форма, рынок и право, Нью-Йорк, 1991;


Համացանցային կայքեր
1.    www.mud.am
2.    parliament.am
3.    www.arlis.am
4.    www.noravank.am

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar