• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
 • +374 (093) 78 78 33
 • usum@usum.am

Համքարություններ: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
 • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
 • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
 • Skype: usumusum
 • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
26
Չափս:
108.6Kb

ՊԼԱՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ---------------------------------------------------------------------------------3

ԳԼՈՒԽ 1 ԱՐՀԵՍՏՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ----------------------------------------------------4

 1. Արհեստների ծագումը և զարգացումը հայկական լեռնաշխարհում ------------------4

1.2 Արհեստների մասնագիտացումը ------------------------------------------------------------7

ԳԼՈՒԽ2 ՀԱՄՔԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԳՈՐԾԱՐՈՒՅԹՆԵՐԸ 18-19ՐԴ ԴԱՐԵՐՈՒՄ ------------13

1.2 Համքարությունների ձևավորումը ու զարգացումը Հայաստանում --------------------13

1.3 Համքարությունների գործունեությունը ----------------------------------------------------21

Ամփոփոում ----------------------------------------------------------------------------------------25

Օգտագործված գրականության ցանկ ----------------------------------------------------------26

 

Օգտագործված գրականության ցանկ

Գրականություն

 1. Աբրահամյան Վ.Ա., Հայ համքարությունները Անդրկովկասի քաղաքներում, Երևան, 1971;
 2. Աբրահամյան Վ., Արհեստները Հայաստանում, Երևան, 1956;
 3. Առաքելյան Բ . Քաղաքների և արհեստները Հայաստանւմ !X-X!!! դդ.. հ1.Երևան1958;
 4. Մնացականյան Ա.Շ., «Թուխ Մանուկ» հուշարձանների մասին «Թուխ Մանուկ» ժողովածու, Երևան,  2001;
 5. Խաչիկյան Լ., Երզնկա քաղաքի «Եղբարց միաբանութեան» կանոնադրությունը (1280), Բանբեր Մատենադարանի, N6, Երևան, 1962;
 6. Համբարյան Ա. Ս., Արհեստները Արևմնտյան Հայաստանում 19-րդ դարի վերջի քառորդում և 20-րդ դարի սկզբին, Երևան 1965թ. :

Համացանցային կայքեր

 1. www.yerevan.am
 2. www.findarmenia.com
Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar