• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ուղղակի ծախսեր: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
53
Չափս:
564.5Kb

Բովանդակություն

Ներածություն......................................................................................2
Գլուխ 1. Ծախսերի դասակարգումը....................................................4
1.1    Հաստատուն և փոփոխուն ծախսեր............................................4
1.2    Ուղղակի և անուղղակի ծախսեր................................................24
1.3    Հիմնական և վերադիր ծախսերի վերլուծությունը.....................28

Գլուխ 2. Ուղղակի ծախսերի վերլուծությունը ձեռնարկության օրինակով..........................................................................................30
2.1 Ձեռնարկության ընդհանուր բնութագիրը.....................................30
2.2 Ձեռնարկության ծախսերի վերլուծությունը..................................40
Եզրակացություն................................................................................46
Օգտագործված գրականություն..................................................................................48
Հավելվածներ....................................................................................

1.    Лихачева О.Н.    Финансовое планирование на предприятии Москва Проспект, 2003.
2.    Финансы предприятий под ред. Колчиной Н.В. Москва. ЮНИТИ, 2002.
3.    Швандар В.А., Горфинкель В.Я. Экономика предприятия изд. 3 Москва ЮНИТИ, 2000.
4.    Г. В. Савицкая “Анализ хозяственной деятельности предприятия”, М., 2002 г.
5.    М. С. Абрютина, А. В. Грачев “Анализ финансово экономической деятельности предприятия”, М., 1998 г.
6.    А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин “Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности”, М., Экономика, 1980 г.
7.    Салимжанов И.К. Цены и ценообразование Москва Финстатинформ, 2002.
8.    Ա. Անդրեասյան ՙՏնտեսական գործունեության վերլուծություն՚, Եր., 2003 թ.
9.    Թ. Տոնոյան ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, Եր. 2003 թ.
10.    Մ. Գալստյան ՙԻնքարժեքի հաշվառում՚, Եր., 2001 թ.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar