• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ՙԱռևտրային բանկերի գործունեության արդյունավետության գնահատումը < Անելիք Բանկ> ՓԲԸ-ի օրինակով՚ Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
30
Չափս:
210.0Kb

Պլան

Ներածություն

1.Բանկերի գործունեության վերլուծությունը և գնահատման ցուցանիշները (բացարձակ և հարաբերակցական) համակարգերը
      
    2. Բանկային ռեյտինգները, որպես բանկերի գործունեության գնահատման մեղանիզմներ
     
    3. Բանկերի գործունեության գնահատման մեխանիզմները

   4. Առևտրային բանկերի գործունեության գնահատումը “Անելիք Բանկ”  ՓԲԸ-ի օրինակով

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


1.    ՙԱնելիք բանկ՚ ՓԲ ընկերության ֆինանսական հաշվետվություն 2006
2.    ՙԲանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները՚ Կանոնակարգ 2
3.    ՙԲանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը՚ Կանոնակարգ 3  
4.    ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազ•ային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը
5.    ՙԲանկերի սնանկութան մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազ•ային Ժողովի կողմից
6.    ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները 2007-2009թթ
7.    Усоскин В.М. Современный Коммерческий банк: операции и управление. — М.: ИПЦ «Вазар–Ферроե, 2004. —320 с.
8.    Уткин Э.А. Банковский маркетинг. —М.: ИНФРА–М, 20055. —300 с.
9.    Ахмедов Н., Рубцов С. Оценка стратегических решений в банке // Маркетинг. — 2006. — №1. — с. 46–54

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar