• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Կրտսեր դպրոցականի գեղագիտական դաստիրակության խնդիրների իրականացումը ժամանակակից դպրոցում և ընտանիքում: Ռեֆերատ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 1000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
7
Չափս:
51.5Kb

Ներածություն
    Տվյալ աշխատանքում հետազոտության օբյեկտն է հանրակրթական դպրոցի գեղագիտական դաստիարակության համակարգը:
    Հետազոտության առարկան է գեղագիտական դաստիարակության պրոցեսը հասարակայնորեն օգտակար աշխատանքում:
    Հետազոտության նպատակ է համարվում` անալիզի ենթարկել հանրակրթական դպրոցում աշխատանքի նկատմամբ գեղագիտական դաստիարակության վիճակը: Արտահայտել սովորողների գեղագիտական դաստիարակության հիմնական ուղղությունները հանրորեն օգտակար աշխատանքին:
    Նպատակի ձեռքբերման համար ներկայացված են հետազոտության խնդիրները.
1.    Սահմանել աշխատանքում անձի գեղագիտական ձևավորման նպատակները և խնդիրները
2.    Սահմանել աշխատանքում անձի գեղագիտական ձևավորման ձևերը և մեթոդները:
Տվյալ խնդիրների լուծման պրոցեսում կիրառված են հետևյալ հետազոտման 
մեթոդները.
-խնդրի վերաբերյալ հոգեբանա-մանկավարժական թեորետիկ անալիզ
-նյութերի ուսուցանում և ընդհանրացում
-հետևումներ, ուսուցիչների, սովորողների հետ զրույցներ:
      
Օգտագործված գրականության 
ցանկ
1. Բաբանսկի Յու. Կ. Մանկավարժություն: Մ. 1983թ.
2. Գորդին Ա Յու. ՙԴպրոցականների բարոյական դաստիարակությունը աշխատանքում՚: Մ., 1967թ.
3. Զորովա Օ. Ա. ՙԲարոյական և էսթետիկական գործոնները աշխատանքային դաստիարակությունում՚: Մ., 1986թ.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar