• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
 • +374 (093) 78 78 33
 • usum@usum.am

Տերյանի քնարերգությունը: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
 • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
 • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
 • Skype: usumusum
 • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
53
Չափս:
128.5Kb

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ------------------------------------------------------------------------------3

ԳԼՈՒԽ 1 ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆԸ-----------------------------------------5

ԳԼՈՒԽ 2  «ՄԹՆՇԱՂԻ  ԱՆՈՒՐՋՆԵՐ»-------------------------------------------------------8

       ԳԼՈՒԽ 3 <<ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ՇԱՐՔԵՐԸ>>----------------------31

       ԳԼՈՒԽ 4 <<ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ>>--43

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ--------------------------------------------------------------------------52

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ-----------------------------------------------53

 

Օգտագործված գրականության  ցանկ

 •  
 1. Ալիխանյան Ս., «Վահան Տերյանի պետական գործունեությունը», Երևան, 1956թ.;
 2. Գրիգորյան  Կ., «Վահան  Տերյան», Երևան, 1956թ.;
 3. Դոլուխանյան Ա., §Ð³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Çϳ¦,ºñ¨³Ý, 2006.;
 4. Թամրազյան  Հ., «Հայ  գրաքննադատություն  ...»  I  հատոր, Երևան, 1965թ.;
 5. Թամրազյան Հ.    «Վահան  Տերյան».-Երևան,  1985թ.
 6. Թոփչյան  Էդ.,  «Վահան  Տերյան», Երևան,1945թ.;
 7. Իսահակյանի Ավ.   «Երկեր» Երևան  1977թ.;
 8. Հակոբյան Ս., «Վահան Տերյան», Բեռլին, 1923թ,;
 9. Մակինցյան Պ. ,  «Դիմագծեր»,Երևան, 1980թ.;
 10. Ջրբաշյան Էդ.    «Չորս  գագաթ» Երևան , 1968թ.;
 11. Սուքիասյան Ս.  «Էջեր  Վահան  Տերյանի   կյանքից», Երևան,  1968թ.;
 12. Տերյան Վ.,  «Երկերի  ժողովածու»  հատ III., Երևան, 1975թ;
 13. Տերյան Վ.,  «Երկերի  ժողովածու»  հատ  II.,Երևան,  1961թ.;
 14. «Տերյանը  ժամանակակիցների  հուշերում».-Երևան  1964թ.
 15. Տերտերյան Ա. , «Վահան  Տերյանը  ծարավի,  ցնորքի  և  հաշտության  միջից», Երևան, 1965թ.;
 16. Պարտիզունի Վ.  «Վահան  Տերյանի ստեղծագործությունը», Երևան, 1968թ.;
 17. Պարտիզունի  Վ. «Վահան  Տերյանի  հետ», Երևան,  1989թ.;
 18. Պարտիզունի Վ.   «Վահան  Տերյանի  կենսապատումը» Երևան,  1971թ.;
 19. Պարտիզունի  Վ.  «Վահան  Տերյանի  և  Ավ.  Իսահակյանի  Փոխառնչություններ  շուրջ» , Երևան, 1956թ.;
 20. Սարգսյան  Խ., «Վահան Տերյան», Երևան, Պետհրատ, 1926թ.:
 •  
 1. «Զանգակ»  1908թ. ;
 2. «Հովիտ»  1912թ.;
 3. «Մշակ» 1910թ.;
 4. «Հորիզոն»  1910թ.:

Համացանցային կայքր

 1. http://www.teryan.com
 2. http://armenianhouse.org
 3. http://www.gisher.ru
 4. hy.wikipedia.org
 5. www.usum.am
Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar