• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Արտադրական կազմակերպության կառուցվածքը: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
19
Չափս:
49.0Kb


Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1 Ձեռնարկության արտադրական կառուցվածքը
Գլուխ 2 Ձեռնարկության ստորաբաժանումների ռացիոնալ տեղաբաշխման սկբունքները
Գլուխ 3 Արտադրական համարգերի կառուցվածքը
Գլուխ 4 Արտադրության նախապատրաստման գործընթացը և դրա կազմակերպման հիմնական սկզբունքները
Եզրակացություն
Օգտագործած գրականության ցանկ

Օգտագործած գրանության ցանկ
1.    Ÿмажфи®я Ž..–Žл®йже умеязпрагллмз вгяргйълмпрж а ногвножяржяу ®бомномкщцйгллмбм имкнйгип®, šжлпи, 1997б.
2.    ¦‰‘¯‡« с¯ус¯у§«‰п м„к зп©•с ¯упй©•« ю ‡•г—¯§©•« ­™н«ч«‰п• нп§« Ÿ§п:
3.    ž«п••нп«
4.    Козловский В.А., Производственный менеджмент 
5.    Словарь-справочник по экономике/ http://www.academic.ru

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar