• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Արտաքին առևտրի խթանման անվճար գրադարան: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
19
Չափս:
87.5Kb

 Բովանդակություն

Ներածություն
1.ՀՀ արտաքին առևտրատնտեսական քաղաքականության ընդհանուր բնութագիրը և արտաքին առևտրի ռեժիմը
2.ՀՀ արտաքին առևտրի վերլուծությունը և քաղաքական աշխարհագրությունը
3.ՀՀ-ում արտաքին առևտրի խթանման, ընդլայնման ու զարգացման հիմնախնդիրները  
Եզրակացություններ ու առաջարկություններ  
Օգտագործված գրականության ցանկ

  Е. Ф. Авдокушин «Международные  экономические отношения
1.    В. Б. Буглай «Международные  экономические отношения»
2.    В. И. Фомичев «Международная торговля» Учебник 1998
3.    Ս. Հասթեդ, Մ Մելվին «Միջազգային առևտուր Երևան 2001
4.    ՙՀայաստան- ֆինանսաներ և էկոնամիկա՚ №6 նոյեմբեր 2001
5.    ՀՀ ԱՎԾ ՙՀՀ արտաքին առևտուր՚ (www.armstat.am)
6.    ՙՀայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի Տեղեկագիր-2001թ.՚
7.    ՙՀՀ  2002թ.- ի Դրամավարկային Քաղաքականության Ծրագիր՚

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar