• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ՀՀ տրանսպորտը և արտաքին տնտեսական կապերը: Ռեֆերատ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 1000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
15
Չափս:
61.0Kb

ՀՀ տրանսպորտը և արտաքին տնտեսական կապերը

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ

     1.    Е. Ф. Авдокушин «Международные  экономические отношения
2.    В. Б. Буглай «Международные  экономические отношения»
3.    В. И. Фомичев «Международная торговля» Учебник 1998
4.    Ս. Հասթեդ, Մ Մելվին «Միջազգային առևտուր Երևան 2001
5.    ՙՀայաստան- ֆինանսաներ և էկոնամիկա՚ №6 նոյեմբեր 2001
6.    ՀՀ ԱՎԾ ՙՀՀ արտաքին առևտուր՚ (www.armstat.am)
7.    ՙՀայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի Տեղեկագիր-2001թ.՚
8.    ՙՀՀ  2002թ.- ի Դրամավարկային Քաղաքականության Ծրագիր՚

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar