• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Մակրոտնտեսական իրավիճակ: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
22
Չափս:
109.0Kb

ՊԼԱՆ

Ներածություն
Գլուխ 1. Մակրոտնտեսական իրավիճակի բնութագիրը
1.1    Մակրոտնտեսական իրավիճակը գնահատող արժեքային, ծավալային ցուցանիշներ
1.2    Մակրոտնտեսական իրավիճակը գնահատող գների մակարդակի բնութագրման ցուցանիշներ
1.3    Մակրոտնտեսական իրավիճակը գնահատող զբաղվածության մակարդակի բնութագրման ցուցանիշներ
Գլուխ 2. Հայաստանի Հանրապետության մակրոտնտեսական իրավիճակի բնութագրիչները
2.1         ՀՆԱ-ի կազմի և կառուցվածքի փոփոխությունները
2.2     Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում
2.3     Գործազրկության մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

1.    Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2007
2.    Миклошевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. Учебник. — /М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, изд-во «Дело и Сервисե. 2000.
3.    Овчинников Г.Г. Микроэкономика. Макроэкономика. СПб.: Изд-во В.А. Михайлова. 1997.
4.    Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика — М.: Изд-во МГУ, «ДИСե. 1999.
5.    Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Пер. с англ. /Под ред. В.В. Лукашевича, К.А. Холодилина. - Спб.: Судостроение. 1998.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar