• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Անձի սահմանադրական իրավունքների, ազատությունների և պարտականությունների բովանդակությունը, դրանց դասակարգումը: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
21
Չափս:
92.5Kb

Պլան


Ներածություն...........................................................................................2-3

Գլուխ 1. Անձի իրավական կարգավիճակի հասկացությունը......................................4-7

Գլուխ 2. Անձի իրավական վիճակի սկզբունքները....................................................8-15

Գլուխ 3. Անձի սահմանադրական իրավունքների, ազատությունների և պարտականությունների բովանդակությունը, դրանց դասակարգումը..................16-18

Վերջաբան .............................................................................................19-20
Օգտագործված գրականության ցանկ.......................................................21
 

1.    Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (փոփոխություններով և լրացումներով), 2005:

2.    ՙՄարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր՚: Ընդունված և հռչակված ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1948թ. դեկտեմբերի 10-ին:

3.    ՙՔաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին՚ միջազ•ային դաշնա•րի: Ընդունված ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1966թ. դեկտեմբերի 16-ին:

4.    ՙՄարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին՚ կոնվենցիա£ 4 նոյեմբերի 1950թ., Հռոմ:

5.    Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրեր£ Պաշտոնական հայերեն թարգմանություն£ Փաստաթղթերի ժողովածու, Գիրք Ա, Երևան, 2001:

6.    Մարդու իրավունքները և մարդկային զարգացումը. Գործողություն հանուն առաջընթացի: /Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց/, Հայասատան, 2000:

7.    Ն. Ա. Այվազյան, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք: ԵՊՀ, 2000:

8.    Երիցյան Ա.Հ., Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանության հիմնահարցեր. (տեսական և կիրառական վերլուծություն), Երևան, 2001:

9.    В. Е. Чиркин. Сравнительное конституционное прао. “Международнхе отношения”, 2002:

10.    Л.И. Спиридонов, “Теория государства и права”. Учебник, М.: “Проспект”, 1996:

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar