• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Արտասահմանյան պետությունների պետության և իրավունքի պատմություն առարկան: Ռեֆերատ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 1000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
9
Չափս:
28.3Kb

Նախաբան
 Գիտության գլխավոր նպատակը ճշմարտության ձեռքբերումն է: 
ՙԱրտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմությունըՙ հասարակական իտություն է: 
Պետության ե իրավունքի պասւմությունր նկարագրում Է ոչ միայն պետության և իրավունքի ծամանը, արզացմանր և փոփոխմանը վերաբերող փաստերը, այլև ուսումնասիրում Է այն օբինաչավաւթյուննեբը, որոնցով պայմանավորված Է պետության և իրավունքի զարացումը: Այդ օրինաչավաւթյուննեբն ուսումնասիրում Է ոչ միայն պետության և իրավուն¬քի պատմությունը, այլ նաև՝ պետության և իրավունքի տեսությունը: 
Որպես ուսումնական դասընթաց՝ պետության և իրավունքի պատմությունն ուսումնասիրում Է պետության և իրավունքի այն կողմերը, որոնք բացահայտվում են Հասարակական կարգ « Պետական կարգ և Իրավունք հասկացությունների միջոցով:
Մեթոդաբանությունը ուսմունք է մեթոդի մասին: Մեթոդաբանությունն իր մեջ ընդգրկում է ճանաչողության մոտեցումների և մեթոդների մի ամբողջական համակարգ` կառուվցված որոշակի սկզբունքների հիման վրա և անհրաժեշտ հենց կառուցողական իտության զարգացման համար:
Ինչպես հասարակական մյուս գիտությունների, այնպես Էլ սույն գիտության ուսումնասիրման մեթոդը դիալեկտիկական Է: 
Աշխատանքը նվիրված ՚Արտասահմանյան երկրների իրավունքի և պետության պատմության՚ գիտության առանձնահատկությունների ուսումնասիրմանը:
Աշխատանքի նպատակն է բացահայտել ՙԱրտասահմանյան երկրների իրավունքի և պետության պատմությու՚ գիտության առարկան, դրա մեթոդաբանությունը, կապը իրավաբանական այլ գիտությունների հետ: 
Աշխատանքը բաղկացած է նախաբանից, երկու վերնագրերից, վերջաբանից և օգտագործված գրականության ցանկից: 

 

Օգտագործված գրականության ցանկ

Արշակյան Ա. Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն . Եր. 2003
Ա. Ա. Գևորգյան. գիտության փիլիսոփայություն. Երևան 2012
История государства и права зарубежных стран. Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора О.А. Жидкова

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar