• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ֆինանսական իրավունքի հասկացությունը և համակարգը: Ռեֆերատ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 1000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
7
Չափս:
27.2Kb

Նախաբան
Ֆինանսներըª որպես հասարակական կյանքի երևույթ« առաջացել են պետության և փողի առաջացման պահից: Ֆինանսները հասարակության մեջ առկա ոչ μոլոր փողային հարաբերություններն են, այլ դրանց մի մասը,նրանք« որ կապված են պետության (կամ այլ անձանց) խնդիրների և գործառույթների իրականացման ևընդլայնված վերարտադրության պայմանների ապահովման նպատակով դրամական միջոցների կենտրոնացված և ապակենտրոնացված հիմնադրամների ձևավորման, μաշխման և օգտագործման հետ:
Ֆինանսները ներառում են երկու խումբ հարաբերություններ.
1. հարաբերություններ, որոնք կապված են դրամական միջոցների կենտրոնացված հիմնադրամներիձևավորման և օգտագործման հետ
2. հարաբերություններ, որոնք միջնորդավորում են կազմակերպությունների դրամական միջոցներիապակենտրոնացված հիմնադրամների ձևավորումը և օգտագործումը £
Արևմուտքում ֆինանսները μաժանվում են հանրայինի և մասնավորի: Եթե կենտրոնացված (հանրային)ֆինանսներն ընդգրկման տեսանկյունից համարժեք են, ապա ապակենտրոնացվածը (մասնավոր) տարբեր են:
Առաջինները (հանրայինը) ներառում են հասարակության կարիքների μավարարմանն ուղղված ֆինանսները: Ապակենտրոնացված ֆինանսներն ընդգրկում են կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցները, իսկ մասնավորն ավելի լայն ընդգրկում ունի` քաղաքացիների և կազմակերպությունների ֆինանսական միջոց:


Օգտագործված գրականության ցանկ

Գ. Ա. Սուքիասյան. Ֆինանսական իրավունք. Երևան 2007
Ֆինանսական իրավունք. Տիգրան Ալոյան. Երևան 2003
Ս. Մուրադյան. Ֆինանսական իրավունք. Երևան  2003

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar