• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Տնտեսագիտության տեսության առարկան և ձևավորման նախապատմությունը: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
28
Չափս:
101.5Kb


Պլան

Ներածություն
Գլուխ 1. Տնտեսա•իտության տեսության առարկան և ձևավորման նախապատմությունը
      Տնտեսագիտության տեսության առարկան
      Տնտեսագիտության տեսության ձևավորման նախապատմությունը
Գլուխ 2. Տնտեսագիտության տեսության ֆունկցիաները և մեթոդները
2.1 Տնտեսագիտության տեսության ֆունկցիաները
2.2 Տնտեսագիտության տեսության մեթոդները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000;
2.    Փ. Ա. Սամյուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս, ՙՏնտեսագիտություն՚, Եր., 1995 թ.
3.    Մ. Ա. Գևորգյան ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, Եր., 1997 թ.
4.    Ա. Մարկոսյան ՙՊետություն և շուկա՚, Եր., 2005 թ.
5.    Чечурин М.Н., Киселева Е.А. “Курс экономической теории”, М., 1995 г.
6.    Ц. И. Иванов “Основы экономической теории”, М., 2001 г.
7.    Е. Ф. Борисов “Основы экономической теории”, М., 1999 г.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar