• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Անձի հուզական ոլորտի դրսևորման հիմնախնդիրները հոգեբանության մեջ: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
25
Չափս:
122.5Kb

Բովանդակություն


Ներածություն………………………………………………………………………………2
Գլուխ 1. Անձի հուզական ոլորտի դրսևորման հիմնախնդիրները
 հոգեբանության մեջ……………………………………………………………………….6
Գլուխ 2. Փորձարարական ուսումնասիրություններ………………………………..19
2.1. Փորձարարական ուսումնասիրության կազմակերպումը
և կիրառված մեթոդիկաները…………………………………………………………..19
2.2. Փորձարարական ուսումնասիրությունների արդյունքները
և դրանց վերլուծությունը………………………………………………………………..21
Եզրակացություն………………………………………………………………………….23
Օգտագործված գրականության ցանկ………………………………………………..25

1.    Ս. Խուդոյան. ՙԱնձի զարգացման ճգնաժամային տարիքներ՚: Ե., 2004թ.
2.    Բոժովիչ Տ. Ա. Անձը և նրա ձևավորումը փոքր հասակում: Մ., 1997թ.
3.    Վիգոտսկի Լ. Ս. Մանկավարժություն, Մ., 1984թ.
4.    Լեոնտիեվ Ա. Ն. Գործունեություն, գիտակցություն, անձ: Մ., 1975թ.
5.    Նեմով Ռ. Ս. Հոգեբանություն: Գ. 2: Մ., 1995թ.
6.    Պիաժե Ժ. Երեխայի խոսքը և մտածողությունը: Մ., 1995թ.
7.    Էլկոնին Դ. Բ. և ուր. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների հոգեբանություն: Մ., 1964թ.
8.    Էլկոնին Դ. Բ. Հոգեբանական աշխատանքներ: Մ., 1989թ.
9.    Մուխինա Վ. Ս. Տարիքային հոգեբանություն: Մ., 2000թ.
10.    Օվչարովա Ռ. Վ. ՙԳործնական հոգեբանություն՚, Մ., 2005թ.
11.    www.referat.ru
12.    www.bestreferat.ru
13.    www.psychology.ru

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar