• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ապահովագրություն: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
37
Չափս:
164.0Kb

Բովանդակություն
Ներածություն.........................................................................................................     3

Գլուխ   I. Ապահոագրական գործունեության օրենսդրական կարգավորման էությանը և զարգացման պատմությունը
1.1       Ապահովագրության պատմությունը համաշխարհային շուկայում..................    5
1.2    Ապահովագրության զարգացումը Հայաստանում..............................................   9
1.3    Ապահովագրության տեսակների դասակարգումը.............................................. 14

Գլուխ II Ապահովագրական ընկերությունների գործունեության տնտեսական և
    իրավական կարգավորման համակարգը
2.1    Ապահովագրության պետական կանոնակարգումը............................................ 18
2.2    Իրավական կարգավորումն ապահովագրության ոլորտում................................. 21
2.3    Ապահովագրական ընկերությունների գործունեության տնտեսական
կարգավորման համակարգը....................................................................................  25
    
    Գլուխ III Ապահովագրական իրավահարաբերությունները և ապահովագրության         
                   զարգացման հեռանկարները         

   3.1       Ապահովագրական իրավահարաբերությունների ծագման և
                դադարեցման կարգը................................................................................  28
3.2      Ապահովագրողների նկատմամբ իրականացվող պետական
           վերահսկողությունը.................................................................................................. 32
3.3       Զարգացման հեռանկարները......................................................................... 34
Եզրակացություն....................................................................................................... 37
Գրականության ցանկ................................................................................................ 38


1.    ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք:
2.    ՙԱպահովագրության մասին՚ ՀՀ օրենքը:
3.    Ճուղարյան Ա.Գ., Աբգարյան Կ., Ապահովագրական գործ ուսումնական ձեռնարկ,Երևան 2007
4.    www.cba.am

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar