• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Լուսավորչականը և ռոմանտիկականը Գյոթեի ՙՖաուստ՚ ողբերգությունում: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
22
Չափս:
81.5Kb

                                   Բովանդակություն
                
             
Ներածություն………………………………………………………………………………3
Գլուխ 1. Վ. Գյոթե. Կենսագրական տվյալներ…………………..…………………….5
Գլուխ 2. ՙՖաուստի՚ ընդհանուր  բնութագիրը……………………………………..10
Գլուխ 3. Լուսավորչականը և ռոմանտիկականը ՙՖաուստ՚-ում………………....14
Եզրակացություն…………………………………………………………………………21
Օգտագործված գրականության ցանկ………………………………………………..23

1.    Ավետիսյան Վ. Ա. Գյոթեն և համաշխարհային գրականության խնդիրը: Սարատով, 2000թ.
2.    Անիկստ Ա. Գյոթեի ստեղծագործական ուղին: Մ. 2006թ.
3.    Անիկստ Ա. Ա. ՙՖաուստ՚ Մ. 2003թ.
4.    Բենտ Մ. Ի. Գյոթեն և ռոմանտիզմը: Չ. 2006թ.
5.    Վոլկով Ի. Ֆ. ՙՖաուստը՚ և գեղարվեստական մեթոդի խնդիրը: Մ. 2000թ.
6.     Գյոթե Ի. Ֆ. Ֆաուստ: Թարգմ. Բ. Պաստերնակի: Մ. 2002թ.
7.    www.referat.ru

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar