• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Կառավարչական մտքի զարգացման պատմական փուլերը: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
23
Չափս:
82.5Kb


                                           Բովանդակություն


Ներածություն………………………………………………………………………………3
Գլուխ 1. Կառավարչական մտքի զարգացումը……………………………………….5
1.1.    Կառավարչական գործունեության հիմնական
 հասկացությունները………………………………………………………………5
1.2. Կառավարչական մտքի զարգացման պատմական փուլերը…………7
Գլուխ 2. Կառավարչական մտքի զարգացումը գիտական դպրոցների
դիրքերից……………………………………………………………………………………11
2.1. Գիտական կառավարման դպրոց………………………………………….11
2.2. Ադմինիստրացիոն (դասական) դպրոց……………………………………13
2.3. Մարդկային հարաբերությունների կիրառական
գիտությունների դպրոցներ……………………………………………………….15
2.4. Կառավարչական գիտության
դպրոց…………………………………………………………………………………16
2.5. Հիմնական մոտեցումները կառավարման թեորեմում և
պրակտիկայում: Պրոցեսային մոտեցում…………………………………………17
2.6. Կառավարման համակարգային  
մոտեցումներ…………………………………………………………………………19
2.7. Կառավարման իրավիճակային
մոտեցումներ…………………………………………………………………………21
Եզրակացություն…………………………………………………………………………….22
Օգտագործված գրականության ցանկ…………………………………………………...24

1.    Վասիլենկո Ի. Ա. Ադմինիստրացիոն-պետական կառավարում: Մ., 2001թ.
2.    Գոլդշտեյն Գ. Յա. Մենեջմենթի հիմունքներ: Թ., 2003թ.
3.    Գոնչարովա Ն. Ե. Կառավարման թեորեմ: Մ., 2006թ.
4.    Կորոտկով Է. Մ. Մենեջմենթի կոնցեպիա: Մ. 1997թ.
5.    Ֆրանչուկ Վ. Ի. Սոցիալական կառավարման ընդհանուր թեորեմի հիմունքներ:
6.    Պարկինսոն Ս. և ուրիշներ. Կառավարման արվեստ: Լ., 1992թ.
7.    www.referat.ru

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar