• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Կանբան համակարգի կիրառումը արտադրական կազմակերպությունում: Անհատական աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
18
Չափս:
81.0Kb

Բովանդակություն

 

 

 

Ներածություն․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․3

«Ճիշտ ժամանակին» հասկացույթյան էությունը․․․․․․․․․․․․․․․․․4

JIT համակարգի բաղկացուցիչ տարրերը․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․5

«Կանբան» համակարգի էությունը․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․9

Ճիշտ ժամանակին և Կանբան համակարգերի տարբերությունը․․․․․11

JIT համակարգի առավելությունները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․13

Եզրակացություն․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․15

Օգտոգործված գրականություն․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․16

 

Օգտոգործված գրականություն

 

  • Производственный менеджмент В. А. Козловский,2003.-574с.-(Серия «Высшее образование»)
  • "Сиртаки по-японски". Паскаль Деннис. Институт комплексных стратегических исследований, 2007.
  • "Производственная система Тойоты. Уходя от массового производства". Тайити Оно. Институт комплексных стратегических исследований, 2006. 
Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar