• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
 • +374 (093) 78 78 33
 • usum@usum.am

Ռիսկերի կառավարումը ապահովագրական գործունեությունում: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
 • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
 • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
 • Skype: usumusum
 • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
31
Չափս:
191.0Kb

                                                  Պլան

                                   

Նախաբան                                     

Գլուխ 1. Ապահովագրական գործունեության կառավարումը

1.1 Ապահովագրության կազմակերպման համակարգը և   ծառայությունները

  1.2  Ապահովագրական գովազդ

  1.3  Ապահովագրական ռիսկեր

 

Գլուխ 2. Ռիսկերի կառավարումը

  2.1 «Ռիսկ» հասկացությունը  և նրա տնտեսական բովանդակությունը

  2.2 Ապահովագրական ռիսկի տեսակները

 

Գլուխ 3. ՀՀ ապահովագրական շուկան և ռիսկ-մենեջմենթի զարգացման միտումները

  3.1  Ռիսկի կառավարման միջազգային փորձը

  3.2  Ռիսկ-մենեջմենթի զարգացման միտումները ՀՀ-ում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ 

 

 1. Կ. Կիրակոսյան: Ապահովագրական գործ,ուս. ձեռնարկ
 2. Ճուղուրյան Ա.Գ., Աբգարյան Կ.: Ապահովագրական գործ, ուս. ձեռնարկ, Երևան 2007:
 3. Ермосов С.В.Страхование. Учебное пособие для вузов.-М.; Юнити-Дана,2004
 4. Гвозденко А.А., Основы страхования. Учебник.-М.;Финансы и статистика,1998
 5. Стлепухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование.Учебное пособие.-М.; ИНФРА, 2002
 6. Шахов В.В. Страхование. Учебник.-М.; ЮНИТИ, 2001.

                                                                                                                                         

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar