• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ընտանեկան դաստիրակություն: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 6000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
42
Չափս:
87.3Kb

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1.Ամիրջանյան Յու. Ա., Բարոյագիտական զրույցներ, Երևան, ՙԼույս՚ 1988: 
2.Ամիրջանյան Յու. Ա., Սահակյան Ա. Ս., Մանկավարժություն, գլուխ 23:
3.Բաբանսկի Յու. Կ., Մանկավարժություն, II հատոր ՙԼույս՚ հրատարկչություն, Երևան – 1987:
4.Բալյան Ա. Ա., Մանկավարժական հոգեբանության հիմունքները, Երևան 1983:
5.Բորյան Ա. Գ., Դպրոցի և ընտանիքի մանկավարժական ներ•ործության միասնությունը, ՙԼույս՚ հրատարկչություն, Երևան – 1975:
6.Բորյան Ա. Գ., Դպրոցականների դաստիարակության ինքնուրույնությունը, ՙԼույս՚ հրատարկչություն:
7.Գյուլամիրյան  Ջ., Երկխոսություն ծնողների  հետ, Երևան, ՙԶանգակ-97՚ 2002:
8.Գևորգյան Ս. Ա., Ազգային կրթության դերն ու նշանակությունը սովորողների հայեցի դաստիարակության գործընթացում, Երևան, ՙԶանգակ-97՚, 2002:
9.Դավթյան Հ. Ս., Զրույցներ դպրոցականի դաստիրակության մասին,     Հայ պետ. հրատարակչություն, Երևան – 1955:
10.Կոմենսկի Յ. Ա., Մայրական դպրոց, 1628:
11.Կորոտով Վ. Մ., Ուսումնադաստիարակչական պրոցեսի ընդհանուր մեթոդիկան, Երևան, ՙԼույս՚, 1985:
12.Մակարենկո Ա. Ս., Ընտանեկան դաստիարակության մասին, ՙԼույս՚ հրատարկչություն, Երևան – 1985:
13.Մակարենկո Ա. Ս., Գիրք ծնողների համար, Երևան 1953:
14.Մարության Ա. Ա., Դալլաքյան Ա. Մ. Նախադպրոցական մանկավարժություն, Երևան – 2005:
15.Մինասյան Մ. Ն., Ուսման մեջ ետ մնալու պատճառները և դրանց կանխման ու հաղթահարման միջոցները, Երևան, ՙԼույս՚:
16.Մանուկյան Մ. Մ., Արտադասարանական դաստիարակչական աշխատանքների առանձնահատկությունները, Երևան, ՙԼույս՚ 1980:
17.Մանուկյան Մ. Մ., Բարձր դասարանցիների հետ տարվող արտադասարանական դաստիարակչական աշխատանքների մի քանի ձևերի մասին, Երևան, ՙԼույս՚, 1973:
18.Մանուկյան Ս. Ժ., Մանկավարժագիտություն, Երևան, ՙԶանգակ-97՚, 2001:
19.Մախչանյան Հ. Մ., Մանուկյան Ա. Ս., Մանկավարժության ընդհանուր հիմունքները, Երևան, ՙԼույս՚, 1998:
20.Ռուսո Ժան Ժակ, Էմիլ կամ դաստիարակության մասին, Երևան 1960:
21.Տուրբովսկոյ  Յու. Մ., Մանկավարժական ազդեցության միջոցներն ու մեթոդները, ՙԼույս՚ հրատարկչություն, Երևան – 1981:
22.Ուշինսկի Կ.Դ, Մանկավարժական ընտիր երկեր, ՙՀայպետ՚ հր. Երևան,1947:

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar