• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ոսկու շուկայի առանձնահատկությունները: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
20
Չափս:
126.0Kb

                                Բովանդակություն


Ներածություն………………………………………………………………………………...2
Գլուխ 1. Ոսկու միջազգային շուկայի
առանձնահատկությունները……………………………………………………………….3
1.1. Ոսկու շուկայի տեղն ու դերը ժամանակակից
համաշխարհային շուկայում………………………………………………………………..3
1.2. Ոսկու միջազգային գների դինամիկան……………………………………………...7
1.3. Ոսկու միջազգային շուկայի մասնակիցները,
տեսակները…………………………………………………………………………………10
Գլուխ 2. Ոսկու միջազգային շուկայի զարգացման
հնարավորությունները…………………………………………………………………….13
2.1. Ոսկու շուկաների միջազգային փորձը…………………………………………….13
2.2. Ոսկու միջազգային շուկայի զարգացման դինամիկան
վերջին տասնամյակում…………………………………………………………………...15
2.3. Ոսկու շուկայի զարգացման միտումները ՀՀ-ում…………………………………18
Եզրակացություն……………………………………………………………………………19
Օգտագործված գրականության ցանկ………………………………………………….20


1.    Բրայկո Վ. Ն., Իվանով Վ. Ն. ՙՈսկու պաշարման ճյուղերի արդյունքների մասին 2008թ.՚, Ի., 2009թ.
2.    Կավչիկ Բ. Կ. ՙՈսկու պաշարումը՚:   2007թ.
3.     Անիկին Ա. Վ. Ոսկի` միջազգային տնտեսական ասպեկտ: Մ., 1988թ.
4.    Բաբաեվ Բ. Դ. Տնտեսություն: Մ., 2000թ.
5.    Բոստանջյան Վ., Դավթյան Ս. Շուկայական տնտեսության արդի խնդիրները Հայաստանում: Ե., 1997թ.
6.    /minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/
7.     library.stroit.ru/articles/zoloto/index.html
8.    www.gold-market.ru
9.    www.miningexpo.ru
10.    www.reuters.com
11.    www.zolotodb.ru
12.    www.zolotonews.ru

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar