• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
 • +374 (093) 78 78 33
 • usum@usum.am

Կադրային ներուժի օգտագործման հիմնական ուղղությունները և խնդիրները խոշոր բիզնեսում <<Պլաստիկ>> ԲԲԸ-ի օրինակով: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
 • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
 • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
 • Skype: usumusum
 • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
59
Չափս:
1012.9Kb

Կադրային ներուժի օգտագործման հիմնական ուղղությունները                 և խնդիրները խոշոր  բիզնեսում <<Պլաստիկ>> ԲԲԸ-ի օրինակով

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1.    Կադրային ներուժի  կառավարման արդյունավետության բարձրացումը կազմակերպություններում

 1. Կադրային ներուժի  կառավարման հիմնախնդիրները խոշոր բիզնեսում
 2. Կադրային ներուժի    կառավարման մեթոդոլոգիական հիմքերը, արդյունավետության բարձրացումը

Գլուխ 2.  Կադրային ներուժի   ներուժի օգտագործման վիճակը խոշոր բիզնեսում (ձեռնարկության օրինակով)

 1.  Կադրերի պատրաստում ը և ծառայությունում առաջխաղացման կառավարում

2.2. Կադրային ներուժի  օգտագործման գնահատումը  (ձեռնարկության օրինակով)

Գլուխ  3.  Կադրային ներուժի օգտագործման հիմնական ուղղությունները   <<Պլաստիկ>> ԲԲԸ-ի օրինակով

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

 

 1. “Управление персоналом организации”, А.Я.Кибанов, М- 1999 г.
 2.  “Управление персоналом предприятия”, Е.В.Маслов, М – 1999 г.
 3. “Основы кадрового менеджмента”, В.В.Травин, М – 1995 г.
 4. “Управление персоналом”, под ред. Т.Ю.Базарова, Б.Я.Еремина, М-1998 г.
 5. “Основы менеджмента”, М. Мескон М – 1995
 6. Յու. Սուվարյան, ՄենեջմենթԵ. 1999
 7. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. - М.,-1999
 8. Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом.- М., - 1997
 9.  Основы управления персоналом. – ( Под ред. Генкина Б.М.), - М., 1996
 10.  Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Проф. О. И. Волкова. – М.,2000
 11. Герчикова И. Н. Менеджмент. - М.,-1994
 12.  Горелов Н. А. Экономика трудовых ресурсов. – М.: Высш. шк., 1992.
 13. Քալ. Պ.,  Արտադրության կազմակերպում, Արտադրական բսիզնես.,   Երևան 2004թ.
Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar