• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

մոտիվացիա և դրա ձևերը: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
27
Չափս:
1.87Mb

                   Պլան

1.    Ներածություն
2.    Մոտիվացիայի  մեխանիզմը
3.    Մոտիվացիայի էությունը և ձևերը
4.    Մոտիվացիոն մոդելների դասակարգումը
5.    Մոտիվացման ժամանակակից տեսությունների էությունը
6.    Մոտիվացման բովանդակային տեսություն
•    Մասլոուի տեսություն
•    Ալդերֆերի հայեցակարգ
•    Հերցբերգի տեսություն
•    Մակ-Կլելլանդի տեսություն
•    Մակ-Գրեգորի տեսություն
•    Մադսենի հայեցակարգ
7.    Մոտիվացման պրոցեսուալ տեսություն
•    Ակնկալումների տեսություն
•    Արդարության տեսություն
•    Պորտեր-Լոուելի մոդել
8.    Սկինների զորակցման մոտիվացման տեսություն
9.    Եզրակացություն

 

Գրականության ցանկ


1.    Միրզոյան Վ.Ա. Աշխատանքի պրոբլեմը արդի արևմտյան սոցիոլոգիայում: Եր., Հայաստանի ԳԱ հրատ.,1990
2.    Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент. М.,§Тандем¦ Изд.-во ЭКМОС, 1999
3.    ՙՄենեջմենթ՚/ Տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ. Եր., Տնտեսագետ, 19994.  

4.  Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., Дело, 1992

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar