• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
82
Չափս:
164.9Kb

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն

Գլուխ 1.  Կազմակերպության  ռեսուրսների  էությունը.

  1. Ռեսուրսների հասկացությունը և դասակարգումը:
  2. Ռեսուրսների վերլուծության տեղեկատվական աղբյուրները:
  3. Ռեսուրսների վերլուծության նշանակությունը և խնդիրները:

Գլուխ 2. Կազմակերպության ռեսուրսներով ապահովածության վերլուծությունը:

2.1. Ռեսուրսների կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը.

2.2. Կազմակերպության ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը:

2.3. Կազմակերպությունների օգտագործման արդյունավետության վերլուծությունը:

Գլուխ 3.  Կազմակերպության ռեսուրսների ֆինանսկան հաշվարկները.

Եզրակացություն

Հավելվածներ

Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Բադանյան  Լ.Հ.   ՙՖինանսներ,դրամաշրջանառություն և վարկ՚
Երևան 2007թ.
2.    Կիրակոսյան Գ.Ե.ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚ Երևան 2005թ.
3.    Սամուելսոն Պ., Նորդհաուս Վ.ՙ Տնտեսագիտություն՚ Երևան                             1991թ.
4.    ՙՔաղաքատնտեսության դասագիրք՚ Երևան 1975թ.
5.     Օդաբաշյան Վ.,Թադևոսյան Ս.,Մանուկյան Ս.ՙ Միջազգային բիզնեսի հիմունքներ՚,ՙ Ճարտարագետ՚ Երևան 2003թ.
6.    Վ. Ա. Ռաևսկու խմբագրությանբ« Կազմակերպության  ֆինանսա - տնտեսական գործունեության վերլուծություն Ե.
7.    Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսդրության վճարների վերաբերյալ պարզեցվաճ ուղեցույց:
8.    Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան:
9.    Առաքելյան Կ. Ա. Տնտեսական գործունեության վերլուծության հիմունքներ: Երևան, Զանգակ - 97, 2005թ.
10.    Առաքելյան Կ. Ա. Կազմակերպության ֆինանսական արդյունք¬ների վերլուծությունը: Երևան, Տնտեսագետ, 2000թ.
11.    Ա. Սարգսյան, Օգանեսովա Համբարձումյան ՙ Հաշվապահական հաշվառում ՚ 2008 թ.

 

 

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar