• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ձեռնարկության հիմնական կապիտալը: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
48
Չափս:
287.0Kb

                                Ներածություն
Գլուխ 1. Ձեռնարկության հիմնական կապիտալը
1.1    Հիմնական կապիտալի տնտեսական բովանդակությունը, կազմը և կառուցվածքը
1.2. Հիմնական կապիտալի ձևավորման աղբյուրները
Գլուխ 2. Հիմնական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը
2.1. Հիմնական կապիտալի մաշվածությունը և ամորտիզացիան
2.2. Հիմնական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը
Գլուխ 3. Հիմնական կապիտալի վերարտադրությունը և օգտագործման բարելավման ուղիները
3.1. Հիմնական կապիտալի վերարտադրության էությունը և ձևերը
3.2. Հիմնական կապիտալի օգտագործման բարելավման ուղիները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


1.    В.П. Грузинов, “ Экономика предприятия”, М., 2003г
2.    В.Д.Грибов, В.П.Грузинов,  “Экономика предприятия”, М., 2006г.      
3.    И.А. СафՐонов, “Экономика оՐганизации”, М., 2006г
4.    Т.В Муравьева, ”Экономика фирмы”, М., 2002г.
5.    Ю.И.Любимцев, “Цикл воспроизводства и амоՐтизации основных фондов”, М.,1973
6.    В.Я. Горфинкель, “ Экономика предприятия”, М.,1998г
7.    В.А.Воротилов, “Накопление и обновление основных фондов”,М., 1980г
8.    Ч.П. ХунгуՐеева, “Экономика предприятия”, М., 2004
9.    О.П.Коробейников,  Д.В. Хавин , “Экономика предприятия”, М., 2003
10.    О. И. Волков, “Экономика предприятия (фирмы) “,Москва “ИНФРА-М” 2004г.
11.    Н. Л. Зайцев, “Экономика промышленнного предприятия”, М., 1998г
12.    Е. К. Смерницкая “Экономические показаели промышленности“ Москва 1989г.
13.    Г. В. Савицкая “Анализ хозяйственной деятельности предприятия”, Минск “Новое знание”, 2000г.
14.    М. С. Абрютин, А. В. Грачев “Анализ Финансово-экономической деятельности предприятия”, Москва ,“Дело и сервис”, 1998г.
15.    Л. Н. Чечевицина  “Экономический анализ” , Москва, “Финикс” 2001 г.
16.    М. И. Баканов, А. Д. Шеремет “Теория экономического анализа”, Москва “ИНФРА-М” 2001г.
17.    М. М. Голдин “Износ основных фондов предприятий в условиях НТП”, Москва 1986г.
18.    Т. В. Карпей, Л. С. Лазученкова “Экономика, организация и планирование промышленного производства” ,Минск ,”Дизайн ПРО”, 1999г.
19.    В. Я. Горфинкель “Экономика предприятия” ,Москва ,1998г.

20.    Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցացիա ՙՀայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ՚, Երևան 2004թ.
21.    Հ. Խաչատրյան, Հ. Վարդապետյան ՙԱուդիտը և գործնական հաշվապահական հաշվառումը Հայաստանում՚ ,Երևան ,ՙՆաիրի՚ 1998թ.
22.    Գ.Շախոյան, ՙՀիմնական ‎ֆոնդերի նորացման տնտեսական պրոբլեմները՚, Երևան,1975թ
23.    Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենք
24.    Բաժնետիրական Ընկերությունների մասին ՀՀ օրենք
25.    Լ. Ի. Ինտին ՙՍոցիալիստական արդյունաբերության էկոնոմիկա՚, ՙԼույս՚ Երևան 1977թ.
26.    Կ. Մարքս ՙԿապիտալ՚ հ. II, Կուսհրատ, Երևան, 1936թ.
27.    Ս. Ս. Նորեկյան ՙԱրդյունաբերական արտադրության կառավարումն ու պլանավորումը՚ Երևան 1986թ.
28.    Մ. Ս. Մելքույան ՙԲիզնես էկոնոմիկա՚, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2000թ.
29.    Լ. Հ. Բադանյան ՙՖինանսներ և վարկ՚,ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2003թ.
30.    www.referat.ru
31.    www.5ballov.ru
32.    www.economicus.ru
33.    www.lib.vvs.ru
34.    www.libnet.ru
35.    www.ereport.ru

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar