• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Միջազգային առևտուր: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
86
Չափս:
329.0Kb

                                 Պլան

Ներածություն                                                                          2
Գլուխ 1. Միջազգային առևտուրը միջազգային
տնտեսական հարաբերությունների համակարգում:
Միջազգային առևտրի  հակասությունները:                                         3    

Հարց 1. Միջազգային առևտուրը ՄՏՀ համակարգում                      3
Հարց 2. Միջազգային առևտրի հակասությունները                           4
Հարց 3. ԱՀԿ-ն և նրա դերը միջազգային առևտրի              կարգավորման գործում                                                                        6                        
Հարց 4. ՀՀ-ն միջազգային առևտրում և նրա անդամակցությունը
 ԱՀԿ-ին                                                                                                11

Գլուխ  2.  Միջազգային առևտրի կարգավորման միջոցները       17

Հարց 1. Միջազգային առևտրի  սակագնային կարգավորումը       17
Հարց 2. Միջազգային առևտրի ոչ սակագնային կարգավորումը   36
Հարց 3. ՀՀ առևտրի կարգավորման միջոցները                             56

Եզրակացություններ և առաջարկություններ                       67
Օգտագործված գրականության ցանկ                                 71

1.     “Основы таможенного дела” под обшей редакцией В.Г. Драганова, Москва “Экономика” 1998
2.    “Административная организация таможенного дела” учебно-практическое пособие, Н.Ф.Ноздрачев, Москва, ТУФЭР 2005
3.     “Международная торговля: инструменты регулирования” учебно-практическое пособие, А.В. Данильцев, Москва 2004
4.            Миклашевская, Холопов    “Международная экономика”
5.            Михайлушкин П.Д. Шимка “Международная экономика”
6.            Г.В. Тырбан “Внешне-экономическая деятельность”
7.            Евдакимов “Международные экономические отношения”
8.            А. Киреев “Международная экономика” Москва 2001г.
9.    ՙՄաքսային գործի համառոտ տեղեկագիր՚ ուսումնամեթոդաբանական ձեռնարկ, Ա.Ս. Հարությունյան, Երևան 1999թ

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar