• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Տնտեսական համագործակցության զարգացման ուղիները Հարավային Կովկասում: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
60
Չափս:
504.0Kb

                        Տնտեսական համագործակցության զարգացման ուղիները
                                       Հարավային Կովկասում

Օգտագործված գրականության ցանկ
1.     Թադևոսյան Զ. Ա. , Գալոյան Դ. Ռ. , Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա  Երևան 2006
2.    Աղաջանյան Վ. Ս. , ՀՀ տնտեսական ինտեգրման հեռանկարները ԱՊՀ երկրների հետ , ատենախոսություն Երևան 2005
3.    Հովականյան Ն. Յ. , Եվրամիությանը ՀՀ –ի տնտեսական ինտեգրման հիմնախնդիրները , ատենախոսություն – 2005
4.    Ավագյան Մ. Ա. ,Հայ-վրացական և հայ –իրանական հարաբերությունների դերը տարածաշրջանային կազմակերպությունների ինտեգրման գործընթացում , ատենախոսության սեղմագիր 2008
5.    Դարբինյան Ա.Վ. , ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման ռազմավարությունը գլոբալացման պայմաններում , տնտ . դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն 2006
6.    Դարբինյան Ա. Վ. , Հայաստանը միջազգային տնտեսական ինտեգրացման գործընթացներում , Երևան , պետական ծառայություն 2000
7.    Մարկոսյան Ա. , Հախվերդյան Դ. , Նազարյան Գ. , Հայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում , Երևան 2002
8.    Մարկոսյան Ա. Խ. , Պետություն և շուկա , Երևան 2000
9.    Մելքումյան Ս. Ա. , ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերը  , Երևան 2004
10.    Եգորյան Գ. , ՀՀ արտաքին առևտրային հարաբերությունները պետական եկամուտների ավելացման և տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման ենթատեքստում , ֆինանսներ և էկոնոմիկա N 7-8 2007
11.    Բեկթեմուրյան Տ. , Հայաստանը և տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական կապերը , ֆինանսներ և էկոնոմիկա N7-8 2007
12.    Բեկթեմուրյան Տ. , Թուրքիայի հետ համագործակցության հարցի շուրջ , ֆինանսներ և էկոնոմիկա N 7-8 2007
13.     Սարգսյան Լ. , ՀՀ տնտեսական զարգացման հեռանկարները , ֆինանսներ և էկոնոմիկա N4 2007
14.    Ավագյան Մ. , Տնտեսական ինտեգրման առանձնահատկությունները արդի պայմաններում , ֆինանսներ և էկոնոմիկա N 4 2007
15.    ՀՀ արտաքին առևտուր (1995-2007) վիճակագրական ժողովածու , ՀՀ վիճ . ծառայություն
16.    ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք  (1995-2007) ՀՀ վիճ. ծառայություն
17.    ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2007թ. հունվար - դեկտեմբերին ,  ՀՀ վիճ . ծառայություն Երևան 2008
18.    Авдокушин Е. Ф. , Международные экономические отношения М. 1999
19.    Киреев А. , Международная экономика ч. 1 М. 2004
20.    Булатов В., Международная экономика М. 2005

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar