• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ադապտիվ սպորտ: Ռեֆերատ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 1000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
10
Չափս:
57.5Kb

                                             Բովանդակություն


Ներածություն………………………………………………………………………………2
Գլուխ 1. Ադապտիվ սպորտ……………………………………………………………..3
Գլուխ 2. Ադապտիվ սպորտը որպես սոցիալական
գործունեության բնագավառ……………………………………………………………..5
Գլուխ 3. Ադապտիվ սպորտի
առանձնահատկությունները……………………………………………………………..7
Գլուխ 4. Ֆիզիկական ակտիվությունը և ադապտիվ սպորտը
հաշմանդամների միջև` իրականություն և հեռանկարներ…………………………...8
Եզրակացություն…………………………………………………………………………..9
Օգտագործված գրականության ցանկ………………………………………………..10
1.    Բոգաչկինա Ն. Ա. Հոգեբանություն. Մ., 2007թ.
2.    Զագայնովա Ե. Վ., Իվանով Վ. Գ. Հոգեբանություն և մանկավարժություն: Կ. 2007թ.
3.    Կոզուբովսկի Վ. Մ. Ընդհանուր հոգեբանություն. գիտակցական պրոցեսներ: Մ. 2008թ.
4.    www.referat.ru
5.    www.bestreferat.ru

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar