• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Դրամավարկային քաղաքականության հակաինֆլյացիոն բնույթ: Անհատական աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 6000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
34
Չափս:
78.4Kb

 

Բովանդակություն
Ներածություն--------------------------------------------------------------------------------------------- 3
Գլուխ1. Դրամավարկային քաղաքականության էությունը և առանձնահատկությունները շուկայական տնտեսության պայմաններում 
1.1 Դրամավարկային քաղաքականության էությունը,տեսությունները---------------- 4
1.2 Դրամավարկային քաղաքականության գործիքները և ուղղությունները--------10
1.3 Դրամավարկային քաղաքականության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում---17
Գլուխ 2. Դրամավարկային քաղաքականության հակաինֆլյացիոն բնույթ
 2.1 Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը դրամական զանգվածի և դրամական բազայի վրա------------------------------------------------------------------------------22
2.2 Դրամավարկային քաղաքականության հակաինֆլյացիոն բնույթ-------------------24
Եզրակացություն-----------------------------------------------------------------------------------------32
Օգտագործված գրականության ցանկ------------------------------------------------------------34


Օգտագործված գրականության ցանկ

1.Գ.Ե. Կիրակոսյան ՙ Տնտեսագիտության տեսություն՚, Երևան,2009թ
2.Բ.Ասատրյան ՙԲանկային գործ՚,ՍարվարդՀրատ,2004թ.
3.Курсэкономическойтеории. Подред. Чепурина. 1997 г
4.ФишерС. , ДорнбушР. , ШмалензиР. “Экономика” М. “Дело” 1993 г.
 5.П. Самуэльсон "Экономика" ,М. 1992 г.
3.http://nationalidea.am/articles.php?id=295
4.http://www.gov.am/u_files/file/documents/xosq-eluyt.pdf
5.https://www.cba.am/am/SitePages/mpobjective.aspx
6.https://www.cba.am/am/SitePages/mpstrategy.aspx
7.https://www.cba.am/am/SitePages/mpoperatingprocedures.aspx
8. http://www.parliament.am/draft_docs4/KB-1145.pdf
9.http://www.nyuter.info/%D5%BF%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%A9%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D5%9D-%D5%B0%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AB%D5%B6%D6%86%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B8%D5%B6-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5/

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar