• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ապրանքների դասակարգման և ծածկագրման համակարգի էությունը և դերը արտաքին ապրանքաշրջանառության կազմակերպման գործում: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
45
Չափս:
135.0Kb

                                                    Բովանդակություն
•    Ներածություն
•    Գլուխ  1 Մաքսային գործունեությունը ԱՏԳ պետական կարգավորման գործում
1.1   ԱՏԳ գործունեության էությունը և դերը ՀՀ տնտեսության զարգացման գործում
                  1.2   ԱՏԳ պետական կարգավորումը ՀՀ-ում

•    Գլուխ 2 Ապրանքների դասակարգման և ծածկագրման համակարգի էությունը և դերը արտաքին ապրանքաշրջանառության կազմակերպման գործում

2.1  Ապրանքների դասակարգման և ծածկագրման համակարգի էությունը և
դերը արտաքին ապրանքաշրջանառության կազմակերպման գործում

2.2  Ներդաշնակ համակարգի բաժինների,խմբերի,դիրքերի և ենթադիրքերի նկարագրությունը

                      2.3   Ապրանքների դասակարգման և ծածկագրման առանձնահատկությունները ԱՏԳ ԱԱ-ում

•    Եզրակացություն
•    Գրականության ցանկ

1.     <<Մաքսային գործի հիմունքներ>> Ա.Ճուղուրյան, Կ.Աբգարյան., Եր. 2007
2.    “Таможенное обслуживание бнешнеэкономической деятельности”, В. М. Назаренко, Москва 2001.
3.    “Основы таможенного дела” , под общей редакцией В. Г. Драганова, Москва , “Экономика”  1998
4.    www.customs.am

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar